Inter-M / CD-610U//CD MP3 WMA/USB 포트/디지털 멀티소스 플레이어

음질위주의 회로설계와 사용자의 편의성를 고려하여 디자인된 고품질의 멀티소스 플레이어

전   면   사   진   면   사   진

Inter-M / CD-610U//CD MP3 WMA/USB 포트/디지털 멀티소스 플레이어 특징

고음질의  디지털 멀티 소스  플레이어

다양한 오디오 출력 지원

외부 Auto Play  on/off 스위치

USB 메모리를 이용한 MP3, WMA , WAV 포맷 파일 재생

DC 24V 전원사용 가능

RS-232C 포트를 통한 리모드 컨트롤 기능

5000시간의 CD 픽업의 수명

Inter-M / CD-610U//CD MP3 WMA/USB 포트/디지털 멀티소스 플레이어 스펙

                                                       DISC-CD , CD-R CD-RW                             12cm
                                                      채널 수                                                            3채널(L, R, MONO)
                                                      주파수 응답                                                    +0.5/-2.0dB
                                                       THD                                                                  0.01%(NOR),0.03%이하(LIMIT)
                                                       S/N                                                                  84dB(NOR) ) ,84dB(LIMIT)
                                                      출력 레벨(MAX)                                           +6dBV+-2Db (2Vrms)
                                                      오디오 출력 단자                                          RCA: L/R, XLR:MONO
                                                      음원 FORMAT                                               CD-DA/ MP3 /WMA /WAV
                                                      사용온도                                                        -10C ~ +40C
                                                      사용전압                                                         AC220V , 60Hz or DC24V
                                                      소비전력                                                         12W
                                                      중량(세트)                                                      4.7kg
                                                      외형(세트)                                                     482(W) *88(H)*280(D)mm

 

제 품 수량 : 1개

제 품 가 격:가격 문의

김실장: 010 -8535-5421

 

댓글 남기기